Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona zawiera informacje o charakterze ogólnym. Treść stron www oraz powiązanych z nimi linków nie stanowi odzwierciedlenia poglądów firmy. Dla uzyskania porady bądź pomocy należy skonsultować się z naszymi specjalistami. Osoba zainteresowana podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pominięcia, nieścisłości bądź błędy w treściach zawartych na naszej stronie internetowej.

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie znajdują się hiperłącza do innych stron www. Uznaliśmy, że zawarte na nich treści są interesujące, nie możemy jednak zagwarantować ich dokładności ani nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ich wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Versele Laga nv szanuje prywatność użytkowników niniejszej strony. Gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony oraz ich wykorzystywanie przez firmę Versele Laga nv odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującej w Belgii ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 8 grudnia 1992.