Loro Parque Fundación

Loro Parque Fundación helpt al 25 jaar alle bedreigde papegaaiensoorten in stand te houden. Het steunt wereldwijd verschillende projecten en heeft een eigen kweekstation, waarin een aantal ernstig bedreigde soorten worden gehouden. We zijn trots dat we deze belangrijke non-profitorganisatie al meer dan 20 jaar lang volop steunen.

We schrijven 2002. Het nieuwe millennium is net aangebroken, met nieuwe uitdagingen op het vlak van klimaat en natuur. Ook Versele-Laga staat, tegen die achtergrond, stil bij zijn missie. Een bedrijf is immers niet alleen wat het produceert, maar ook wat het doet voor de samenleving. Versele-Laga neemt zijn klanten, die zich steeds meer zorgen beginnen te maken over de situatie van hun geliefde vogels in de natuur, ernstig. En het vraagt zich af wat het kan doen om die vogelsoorten die aan de rand van uitsterven staan te helpen.

Even wordt overwogen om zelf een stichting in het leven te roepen en eigen projecten op te starten. Om te beslissen wie en wat te steunen, is echter een grondige kennis van de situatie ter plaatse vereist. Een groot deel van de werkingsmiddelen zou daaraan verloren gaan. Dankzij bestaande contacten met Loro Parque komen we terecht bij de Loro Parque Fundación, opgericht in 1994. Die stichting heeft een identieke visie over natuurbehoud, waarbij bedreigde vogels gecontroleerd gekweekt worden, buiten hun normale omgeving, om zo een buffer te creëren tegen uitsterving, en om een eventuele herintroductie in de natuur mogelijk te maken. Bovendien beslist de stichting onafhankelijk over de natuurbeschermingsprojecten en vloeit een groot deel van het geld niet weg naar voorafgaande kosten. Een nieuwe samenwerking is geboren.

WIST JE DAT... Versele-Laga voor elke verkochte verpakking Loro Parque Prestige-mengelingen een bedrag ter beschikking stelt van de Loro Parque Fundación om papegaaiensoorten in stand te houden? 

Samenwerken om bedreigde papegaaiensoorten in stand te houden!

Ieder jaar komen er meer dieren op de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten terecht. In totaal gaat het al om meer dan 25 000 diersoorten. De strijd om het behoud van de diersoorten is dus een belangrijke strijd, waarin we mee onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Net daarom werd de Loro Parque Fundación opgericht. De Loro Parque Fundación ondersteunt verschillende projecten over de hele wereld financieel, om de meest bedreigde ecosystemen te vrijwaren en te beschermen.

Op de lijst met bedreigde diersoorten staan ook een aantal papegaaiensoorten. Een bekend voorbeeld is de blauwkeelara, waarvan er in het wild nog slechts een 300-tal exemplaren zouden leven. Door de natuurlijke habitat van de lokale papegaaien te beschermen, kunnen heel wat soorten in stand gehouden worden. Tegelijk organiseert de Loro Parque Fundación educatieve programma’s en symposiums ter plaatse, sponsort het diverse plaatselijke onderzoeks- en beschermingsprojecten en heeft het zijn eigen kweekstation La Vera.

In dat kweekstation wordt een reservepopulatie van uiterst bedreigde soorten in stand gehouden. Het ultieme redmiddel voor papegaaiensoorten die met uitsterven bedreigd worden! Dankzij de stichting werden onder andere tien papegaaiensoorten van uitsterven gered, terwijl voor vele andere soorten de populatie in het wild is verbeterd.

 

Hoe werken we samen?

In 2002 engageerden we ons tot een samenwerkingsakkoord met Loro Parque Fundación, omdat we dezelfde visie over actief natuurbehoud delen en elkaar op die manier perfect aanvullen.

Via deze samenwerking is Loro Parque Fundación verzekerd van de nodige financiële werkmiddelen op langere termijn. Voor elke verkochte verpakking gaat er ook een bedrag naar de Fundación. De Advisory Board van de stichting bepaalt onafhankelijk voor welke projecten dit geld wordt gebruikt. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen hun en onze wetenschappers en worden er gezamenlijke onderzoeksprojecten over voeding uitgevoerd.

In 2018 kwamen Versele-Laga en de Loro Parque Fundación overeen om hun samenwerking te verlengen en uit te diepen.

Iedere vogelliefhebber kan de vruchten plukken van deze samenwerking.

Naar aanleiding van onze samenwerking kregen we van Loro Parque de vraag om de beste mengelingen te ontwikkelen voor de papegaaien en parkieten in het park. Onze voedingsdeskundigen gingen samen met de specialisten van Loro Parque de uitdaging aan. Na een uitgebreid onderzoek werd besloten om papegaaien en parkieten in te delen in 6 groepen, gebaseerd op hun natuurlijke leefomgeving en hun natuurlijke voedingspatroon. Voor elk van die groepen werd een specifieke mengeling samengesteld. Dat bleek een schot in de roos.

De Prestige Premium-mengelingen zijn samengesteld uit een grote variatie aan zaden en granen. Bovendien bevatten ze een aantal lekkernijen waar de vogels dol op zijn, zoals pompoenpitten, rozenbottel, gedroogde pepertjes, cedernoten, gepofte granen,... De rijkelijk aanwezige V.A.M.-korreltjes zorgen dan weer voor de noodzakelijke vitaminen, aminozuren en mineralen.

Deze hoogstaande mengelingen werden lange tijd getest in het park, tot grote voldoening van de verzorgers en, natuurlijk, de papegaaien en parkieten. Door het succes van het voer besloten Versele-Laga en de Loro Parque Fundación de mengelingen ter beschikking te stellen van iedere vogelliefhebber. En er is meer…

 

Ook jij kan meehelpen papegaaien redden!

Vogelliefhebbers konden sindsdien niet alleen de premiummengelingen gebruiken, die ook het beste dierenpark ter wereld gebruikt, iedere vogelliefhebber steunt bovendien de Loro Parque Fundación door de mengelingen aan te kopen! Versele-Laga stelt immers voor elke verkochte verpakking een bedrag ter beschikking van de stichting. Zo kan de Loro Parque Fundación haar strijd om de bescherming en het behoud van de papegaaien- en andere diersoorten verder opvoeren.

Door te kiezen voor de Loro Parque Prestige Premium-mengelingen kan iedere vogelliefhebber deze levensnoodzakelijke non-profitorganisatie steunen en meehelpen om de diersoorten waar hij zelf gepassioneerd door is, in stand te houden. Dat is voor steeds meer vogelliefhebbers een doorslaggevend argument.

Voor jou geselecteerd