Handopfok van vogels: wanneer maak je er werk van?

Of je nu een papegaaienliefhebber bent, parkieten kweekt, een tamme huiskamervogel wilt of regelmatig met je vogels op tentoonstellingen showt: de kans bestaat dat je vroeg of laat jonge vogels met de hand moet opkweken. Wanneer maak je het best werk van handopfok bij vogels?

Het eenvoudigste is als je de ouders hun jongen laat opkweken. Maar soms lukt dit niet. Dan kun je pleegouders inzetten, maar het is meestal niet evident om deze te vinden. Of je kunt de jongen met de hand voeren, met de juiste voeding. Wanneer is de handopfok van vogels aanbevolen?

  • Bij slechte kweekparen. Van sommige ouderkoppels heb je bij voorgaande legsels ervaren dat ze niet goed broeden of hun jongen niet succesvol opkweken. Dan biedt handopfok de oplossing voor de volgende legsels.
  • Als het kostbare vogels betreft. Je wilt geen risico nemen tijdens de broed of de opfok. Je houdt de zaken liever zelf onder controle, via handopfok van de jonge vogels.
  • Wanneer je één ouderkoppel met meerdere broedsels wenst. Vaak wordt het eerste legsel kunstmatig uitgebroed, zodat het koppel in één kweekseizoen meerdere legsels kan hebben. Ook in de natuur zullen vogels een nieuw legsel starten, wanneer het eerste in een vroeg stadium verloren gaat.
  • Als een nest te veel jongen telt. Sommige vogelsoorten, zoals kaketoes, hebben de natuurlijke neiging om slechts één of twee jongen op te kweken, ten nadele van de zwakste nestgenoten. Door handopfok van (een deel van) de jongen, hou je meer jongen in leven.
  • Bij een groot leeftijdsverschil binnen het nest. Oudere jongen kunnen de kleinere nestgenoten dan immers verdrukken. In dit geval én het vorige kun je hetzij de kleinste hetzij de grootste jongen met de hand grootbrengen.
  • Wanneer je de vogels handtam wilt maken, is handopfok noodzakelijk. Voor je eigen gemak: haal het jong pas na twee à vier weken uit het nest, afhankelijk van de vogelsoort. Dan is de moeilijkste periode voor handopfok achter de rug, en hebben de jongen toch voldoende tijd om aan mensen te wennen en handtam te worden.

Voor jou geselecteerd