Hoe vermijd je een tekort aan calcium bij vogels?

Als mensen worden we aangemoedigd om meer calcium in te nemen: drink meer melk, eet meer yoghurt. Maar hoe zit dat voor vogels? Welke rol speelt calcium in hun lichaam? En op welke manier voorkom je een tekort eraan bij hen?

Samen met fosfor is calcium goed voor driekwart van alle mineralen in het vogellichaam. Negentig procent van het calcium vind je in het skelet. Het mineraal speelt dus een heel belangrijke rol daarin, maar het is ook onmisbaar voor heel wat lichaamsfuncties.

Zo heeft calcium een functie bij de samentrekking van spieren, bij de geleiding van zenuwprikkels, bij bloedstolling, en, uiteraard, bij de vorming van de eischaal. Bij vogels bestaat die voor 97% uit calcium.

Calcium is dus belangrijk voor vogels, maar de zaden en granen voor vogels zijn er zeer arm aan. Daarom komen calciumtekorten bij vogels vaak voor.

Vooral in de kweekperiode hebben vogels erg veel behoefte aan calcium. De lichaamsreserves aan calcium zullen dan niet volstaan voor de vogels.

Hoe herken je een tekort aan calcium?

Vitamine D speelt een belangrijke rol in de calciumstofwisseling. Het is onder meer onmisbaar voor een goede calciumopname in de darmen. Een tekort aan calcium en/of vitamine D herken je dan ook meestal aan gelijkaardige symptomen.

Jonge vogels krijgen groeistoornissen: de beenderen mineraliseren onvoldoende, waardoor ze te zacht zijn en onder het gewicht van de vogel vervormen. De medische term daarvoor is rachitis. Dit is ook pijnlijk voor de gewrichten.

Volwassen vogels met een tekort aan calcium kunnen dan weer last hebben van legnood, eischaalafwijkingen en ontkalking van het skelet (osteoporose), waardoor de beenderen gemakkelijk breken. Vooral in de kweekperiode hebben vogels erg veel behoefte aan calcium. De lichaamsreserves aan calcium zullen dan niet volstaan voor de vogels.
Bij grijze roodstaartpapegaaien ziet men vaak typische zenuwsymptomen als gevolg van de stoornissen in de prikkelgeleiding: hierbij ontstaan stuiptrekkingen, vergelijkbaar met epilepsie aanvallen.

Hoe calcium voor vogels op peil houden?

Voor een goede mineralenbalans moet je rantsoen voor de vogels altijd meer calcium dan fosfor bevatten. De verhouding calcium/fosfor moet dus meer dan 1:1 te zijn. In de kweekperiode is de verhouding zelfs het best 2:1 of 3:1. En zoals al verteld, bieden zaden op zich te weinig calcium.

Je vogels moeten dus over een calciumbron beschikken. Veel vogelliefhebbers en kwekers geven hun dieren daarom pikstenen of -blokjes, sepiaschelpen of grit. De oesterschelpjes in de grit zijn een goede bron van calcium. Je weet echter nooit of een vogel genoeg van deze calciumbronnen opneemt. Daarom voeder je beter eivoer, een verrijkte zadenmengeling of geëxtrudeerde pellets, voor een gegarandeerde minimumopname van calcium.

Daarnaast kun je een wateroplosbare calciumbron via het drinkwater toedienen. Dat is een andere eenvoudige, maar zekere oplossing om een tekort te voorkomen. Oropharma Calci-Lux bevat calciumlactaat en calciumgluconaat, twee gemakkelijk opneembare calciumverbindingen, die bovendien goed in water oplossen. Doorheen het jaar dien je Calci-Lux het best één keer per week toe. Tijdens de kweekperiode geef je het dagelijks.

Calci-Lux is ook uitermate geschikt voor voor de behandeling van vogels met al een tekort aan calcium. Is je vogel echter erg aangetast? Dan laat je die beter door een gespecialiseerde dierenarts onderzoeken en behandelen. Hij zal bij de vogel calciumgluconaat injecteren, een snelwerkende oplossing.

Voor jou geselecteerd