Schapen

Het schaap is een evenhoevig zoogdier dat door de mens is gedomesticeerd om onder andere wol te leveren. Daarnaast worden ze vooral gehouden voor hun melk en hun vlees.

Ideale omgeving voor schapen

 • Schapen worden tijdens de herfst en de winter het best van het grasland gehaald om de grasmat te sparen.
 • Zorg steeds voor voldoende drinkwater. Na het werpen zal een ooi al snel 5 à 10 liter water per dag opnemen.
 • Voorzie een goede afrastering. Zo voorkom je dat jouw schapen zich op ander terrein wagen.

Voortplanting schapen

 • Bij schapen duurt de dracht gemiddeld 147 dagen en de bronstcyclus 17 dagen.
 • De meeste schapenrassen worden bronstig wanneer de dagen korter worden, dus meestal vanaf augustus tot januari.
 • Speen je ramlammeren tijdig. Zo vermijd je dat ze dekram van hun moeder of zussen worden.
 • Volg de dekkingen goed op. Zo kun je de geboorten beter voorspellen.
 • Gebruik voor elke nieuwe bronstcyclus een nieuwe kleurstift, zodat je goed weet of er een dekking is geweest.

Tips voor rammen en ooien

Schapen zijn in de eerste plaats herkauwers en moeten over ruwvoer beschikken. Het dagelijks rantsoen mag voor maximaal 60% uit krachtvoer bestaan.

Het gewicht van een ooi schommelt meestal tussen de 60 en 80 kg. Bij een ram varieert dit al snel tussen de 80 en 115 kg.

Weetjes

 • De slachtrijpheid van lammeren is sterk afhankelijk van het ras.
 • De lammeren van de Texel zijn over het algemeen slachtrijp rond de leeftijd van 4,5 maand met een gewicht van ongeveer 45 kg.
 • Suffolkschapen zijn al slachtrijp na 3,5 maand met een gewicht van 35 tot 40 kg.
 • De Hampshire, een vroegrijp en rustiek ras, heeft een uitstekende vleeskwaliteit tot en met een levend gewicht van 20 à 25 kg. Eens dit gewicht is overschreden, worden de lammeren te vet.

Voor jou geselecteerd