Herten

Weetjes

 • In de natuur leven herten en hinden een groot deel van het jaar in afzonderlijke groepen. Tot de hindengroep behoren de hinden, de kalveren en de vrouwelijke kalveren van het vorige seizoen.
 • Herten kunnen gevaarlijk zijn voor de mens. Vooral mannelijke dieren in bronst of hinden met een kalf vormen een potentieel gevaar.
 • Mannelijke herten en hinden zijn geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 16 maanden.
 • Hinden zullen voor het eerst kalven op een leeftijd van 2 jaar.

De ideale omgeving voor een hert 

 • Probeer herten en hinden buiten het bronstseizoen van elkaar gescheiden te houden.
 • Voorzie een omheining van zeker 2 meter hoogte. Herten kunnen immers heel hoog springen als ze worden opgeschrikt.
 • De aanbevolen beweidingsdichtheid is 12 tot 16 hinden met kalveren per hectare.

Weetjes over edelherten

 • Een edelhert is tussen 162 en 200 cm lang en weegt gemiddeld 90 tot 150 kg. Hun gewicht kan echter oplopen tot 300 à 400 kg!
 • Edelhinden zijn een derde of een vierde lichter dan de mannelijke dieren.
 • Hun kleur is ’s zomers roodbruin en tijdens de winter meer bruingrijs. Het jeugdkleed is gevlekt.

Weetjes over damherten

 • Damherten zijn tussen 120 en 175 cm lang.
 • Ze wegen gemiddeld 55 tot 125 kg en de hinden 25 tot 50 kg.
 • Hun normale wildkleur is roodbruin met vele lichte vlekken en een lichte onderzijde. ’s Winters is hun kleur grijzer en zijn de vlekken onduidelijk.

Voor jou geselecteerd