Geiten

Ideale omgeving

  • Voorzie een stal die tochtvrij en waterdicht is, en die gemaakt is van stevig en weerbaar materiaal. Zorg ervoor dat de stal verlucht kan worden.
  • De stal isoleren is niet nodig. Geiten zijn immers volledig winterhard.
  • Plaats de stal hoog genoeg. Zo komt er geen regen- of grondwater naar binnen. Een betonnen vloer kan ook.
  • Geiten mogen zomer en winter op de weide, maar hebben steeds nood aan een schuilplaats tegen de regen.

Voortplanting

  • Geiten worden bronstig als de dagen korter worden.
  • De herfst is het dekseizoen bij uitstek (augustus-december). De bronstcyclus duurt 18 tot 30 dagen.
  • Het aflammerseizoen situeert zich in het voorjaar, met een piek in februari-maart.
  • Lammeren zijn al geslachtsrijp op een leeftijd van 4 à 5 maanden. Zorg er wel voor dat zij niet gedekt worden voor de leeftijd van 7 à 8 maanden.

Voor jou geselecteerd