Aansprakelijkheid

De pagina's in deze website bevatten informatie van algemene aard. Geen van deze pagina's noch de verwijzingen naar andere gekoppelde pagina's drukken een opinie uit. Consulteer onze specialisten voor elk advies of bijstand. De bezoeker van deze site is de enige verantwoordelijke voor elke eventuele beslissing. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheid, onnauwkeurigheid of vergissingen in deze website.

Verwijzingen

Onze website bevat verwijzingen naar andere sites. Wij zijn van oordeel dat deze verwijzingen interessant zijn, maar kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Adviesprijzen

Wij staan volledig achter onze adviesprijzen aangezien ze een juist prijsniveau voorstellen, rekening houdend met de concurrentie en de waarde van onze producten. Onze adviesprijzen zijn evenwel niet bindend en de verdeler kan aldus zelf zijn eigen prijszetting bepalen.