Schapen

Ideale omgeving
 • Schapen worden tijdens de herfst en de winter het best van het grasland gehaald om de grasmat te sparen.
 • Zorg steeds voor voldoende drinkwater. Na het werpen zal een ooi al snel 5 à 10 liter water per dag opnemen.
 • Voorzie een goede afrastering. Zo voorkom je dat jouw schapen zich op ander terrein wagen.
Voortplanting
 • Bij schapen duurt de dracht gemiddeld 147 dagen en de bronstcyclus 17 dagen.
 • De meeste schapenrassen worden bronstig wanneer de dagen korter worden, dus meestal vanaf augustus tot januari.
 • Speen je ramlammeren tijdig. Zo vermijd je dat ze dekram van hun moeder of zussen worden.
 • Volg de dekkingen goed op. Zo kun je de geboorten beter voorspellen.
 • Gebruik voor elke nieuwe bronstcyclus een nieuwe kleurstift, zodat je goed weet of er een dekking is geweest.
Tips voor rammen en ooien
 • Schapen zijn in de eerste plaats herkauwers en moeten over ruwvoer beschikken. Het dagelijks rantsoen mag voor maximaal 60% uit krachtvoer bestaan.
 • Het gewicht van een ooi schommelt meestal tussen de 60 en 80 kg. Bij een ram varieert dit al snel tussen de 80 en 115 kg.
Weetjes
 • De slachtrijpheid van lammeren is sterk afhankelijk van het ras.
 • De lammeren van de Texel zijn over het algemeen slachtrijp rond de leeftijd van 4,5 maand met een gewicht van ongeveer 45 kg.
 • Suffolkschapen zijn al slachtrijp na 3,5 maand met een gewicht van 35 tot 40 kg.
 • De Hampshire, een vroegrijp en rustiek ras, heeft een uitstekende vleeskwaliteit tot en met een levend gewicht van 20 à 25 kg. Eens dit gewicht is overschreden, worden de lammeren te vet.

Geiten

Ideale omgeving
 • Voorzie een stal die tochtvrij en waterdicht is, en die gemaakt is van stevig en weerbaar materiaal. Zorg ervoor dat de stal verlucht kan worden.
 • De stal isoleren is niet nodig. Geiten zijn immers volledig winterhard.
 • Plaats de stal hoog genoeg. Zo komt er geen regen- of grondwater naar binnen. Een betonnen vloer kan ook.
 • Geiten mogen zomer en winter op de weide maar hebben steeds nood aan een schuilplaats tegen de regen.
Voortplanting
 • Geiten worden bronstig als de dagen korter worden. De herfst is het dekseizoen bij uitstek (augustus-december).
 • De bronstcyclus duurt 18 tot 30 dagen.
 • Het aflammerseizoen situeert zich in het voorjaar, met een piek in februari-maart.
 • Lammeren zijn al geslachtsrijp op een leeftijd van 4 à 5 maanden. Zorg er wel voor dat zij niet gedekt worden voor de leeftijd van 7 à 8 maanden.

Herten

Weetjes
 • In de natuur leven herten en hinden een groot deel van het jaar in afzonderlijke groepen. Tot de hindengroep behoren de hinden, de kalveren en de vrouwelijke kalveren van het vorige seizoen.
 • Herten kunnen gevaarlijk zijn voor de mens. Vooral mannelijke dieren in bronst of hinden met een kalf vormen een potentieel gevaar.
 • Mannelijke herten en hinden zijn geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 16 maanden.
 • Hinden zullen voor het eerst kalven op een leeftijd van 2 jaar.
Ideale omgeving
 • Probeer herten en hinden buiten het bronstseizoen van elkaar gescheiden te houden.
 • Voorzie een omheining van zeker 2 meter hoogte. Herten kunnen immers heel hoog springen als ze worden opgeschrikt.
 • De aanbevolen beweidingsdichtheid is 12 tot 16 hinden met kalveren per hectare.
Weetjes over edelherten
 • Een edelhert is tussen 162 en 200 cm lang en weegt gemiddeld 90 tot 150 kg. Hun gewicht kan echter oplopen tot 300 à 400 kg!
 • Edelhinden zijn een derde of een vierde lichter dan de mannelijke dieren.
 • Hun kleur is ’s zomers roodbruin en tijdens de winter meer bruingrijs. Het jeugdkleed is gevlekt.
Weetjes over damherten
 • Damherten zijn tussen 120 en 175 cm lang.
 • Ze wegen gemiddeld 55 tot 125 kg en de hinden 25 tot 50 kg.
 • Hun normale wildkleur is roodbruin met vele lichte vlekken en een lichte onderzijde. ’s Winters is hun kleur grijzer en zijn de vlekken onduidelijk.
Jump to top

Onze website maakt gebruik van cookies.